Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Prasidėjo Šiaulių universiteto Tarybos rinkimai

siaulu-universitetasVasario 17 d., vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto ir Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamento nuostatomis, prasideda Šiaulių universiteto tarybos narių rinkimai, kurie vyks iki vasario 28 d. Nauji Tarybos nariai paaiškės kovo 24 d. Visuotinės akademinės bendruomenės narių konferencijos metu.

Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamento nuostatos numato išrinkti 11 tarybos narių: vieną Tarybos narį – Universiteto studentą – skiria Universiteto studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, kitus penkis Tarybos narius iš Universiteto mokslo ir pedagoginio personalo renka, skiria ir atšaukia Universitete pagrindines pareigas einantys akademinės bendruomenės nariai šio reglamento nustatyta tvarka, likusieji penki Tarybos nariai, nepriklausantys Universiteto personalui ir studentams, atrenkami, renkami, skiriami ir atšaukiami šio reglamento nustatyta tvarka, iš jų vienas narys – Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Kandidatas į Šiaulių universiteto tarybą gali pats kelti kandidatūrą arba jį gali iškelti organizacijos (juridiniai asmenys). Kandidatu į Tarybos narius gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, iki nurodyto termino pateikęs prašymą kandidatuoti į Tarybą, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme ir šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

Kandidatai į Šiaulių universiteto tarybą registruojami rektorate (Vilniaus g. 88, 2 aukštas) nuo 2014 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2014 m. vasario 28 d. 15.45 val. darbo valandomis.

Konferencija vyks 2014 m. kovo 24 d. 12 val. Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto 225 auditorijoje (P. Višinskio g. 25, Šiauliai).

Rinkimų komisija preliminarų kandidatų į Šiaulių universiteto tarybą sąrašą ir Konferencijos darbotvarkę paskelbia Šiaulių universiteto interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Konferencijos.

Šiaulių.info

Nuotrauka iš www.panoramio.com

123456